Szolgáltatások

Szakfordítás

Fő profil: Földtudományok

Egyéb szakterületek: ökológia, környezetvédelem, szervetlen kémia, történelem, politológia, neveléstudomány, vallás, zene, irodalom

Tudományos és ismeretterjesztő cikkek, dolgozatok, szakdolgozatok, tézisfüzetek, absztraktok, ppt-k, előadások, pályázatok, poszterek, honlapok szövegeinek fordítása, angol nyelvű szakcikkek és cikkek magyar nyelvű, rövid összefoglalása

Fordítás

Általános és szakmai önéletrajzok, motivációs levelek, ajánlólevelek, gyermekkönyvek és egyéb hétköznapi dokumentumok fordítása

Lektorálás és korrektúra

Korrektúra: Az elütési és helyesírási hibák, a hibásan leírt számok, nevek és mértékegységek, valamint az értelmetlen mondatok és helytelen szakkifejezések javítása a célszövegben.

Lektorálás: A fordítás nyelvhelyesség és stílus alapján történő ellenőrzése a forrás- és a célszöveg egybevetésével, az élő nyelv követelményeinek megfelelően, továbbá a fordításban alkalmazott szakkifejezések ellenőrzése a modern tudomány és technika kifejezésrendszere alapján.

Oktatás

Nyelvtanítás: általános és szakmai angol

Nyelvvizsgára (angol) való felkészítés

Prezentációs technikák tanítása

Fordítási irányok

angol-magyar

magyar-angol

igény szerint: német-magyar, magyar-német